PRODULJENJE REGISTRACIJE

Produljenje registracije vozila obavlja se u stanici za tehnički pregled, a može ga obaviti vlasnik vozila uz predočenje osobne iskaznice, ili druga osoba uz predočenje dokumenta vlasnika vozila. Kod registracije vozila plaća se cestarina i naknade registracije vozila.

 PRVA REGISTRACIJA VOZILA

Prva registracije vozila se obavlja u policijskoj upravi. U tom slučaju prvo je potrebno doći u stanicu za tehnički pregled gdje se pripremaju dokumenti koji se zatim nose u policijsku upravu na ovjeru i nakon toga se ponovno u stanici za tehnički pregled preuzimaju registracijske pločice.

 Kod prve registracije vlasnik vozila daje na uvid:

  • dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i slično, na osnovu kojega je vidljivo tko je vlasnik vozila)
  • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu)
  • osobna iskaznica vlasnika vozila
  • potvrda o invalidnosti (radi neplaćanja cestarine)
  • kupoprodajni ugovor (kod prijenosa vlasništva vozila)
  • policu obveznog automobilskog osiguranja