Homologacija vozila, dijelova i uređaja na vozilu je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema europskim pravilnicima ili smjernicama. Ovim postupkom ispituju se uređaji bitni za sigurnosno i ekološko funkcioniranje vozila. Uz Zahtjev za homologaciju potrebno je priložiti i dokaz o uplati naknade za pokriće troškova, dokaz o uplati pravne pristojbe, kao i Potvrdu proizvođača kojom se dokazuje prema kojim ECE pravilnicima ili EEC smjernicama je uvezeno vozilo udovoljavalo u trenutku proizvodnje. Potvrda proizvođača se može nabaviti kod generalnog zastupnika proizvođača vozila u Republici Hrvatskoj.