Kategorija

Kandidat već posjeduje kategoriju

Broj sati osposobljavanja

PPSP

UV

AM

30

15

AM

F, G

4

10

A1

30

20

A1

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H

0

15

A1

AM

0

10

A1

A1 bez poluge mjenjača

0

5

A2

30

20

A2

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H

0

15

A2

A1, AM

0

10

A2

A2 bez poluge mjenjača

0

5

A

30

25

A

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H

0

15

A

A1, A2, AM

0

10

A

A bez poluge mjenjača

0

5

B

30

35

B

A1, A2, A, F, G, AM

4

30

B

B na automatski mjenjač

0

10