POČETAK NASTAVE PO DOGOVORU:

 • Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 sati 
 • Upravljanje motornim vozilom 35 sati + ispitni sat

Vrijedi za B kategoriju

POTREBNO ZA UPIS:

 1. Osobna iskaznica 
 2. Pribaviti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača željene kategorije
 3. Upisati se u autoškolu sukladno propisima i sklopiti ugovor o osposobljavanju kojim se uređuju prava i obveze autoškole i kandidata za vozača, potpisati ugovor u tajništvu Autoškole (za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe)
 4. Završiti program osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta
 5. Po završenom programu iz pojedinog predmeta položiti vozački ispit

Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača!

 1. Kandidat sklapa i potpisuje Ugovor o osposobljavanju (cijena nastavnog sata za pojedini nastavni predmet, trajanje osposobljavanja, obvezu kandidata za sudjelovanjem u nastavi, definiranu cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i za minimalni propisani broj sati, aneks ugovora o dopunskom programu osposobljavanja i druge elemente)
 2. Kandidat dobiva Knjižicu kandidata za vozača
 3. Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za B kategoriju, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja.
 4. Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa u roku koji je proporcionalno kraći ili dulji, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program
 5. Autoškola je obvezna osposobiti kandidata za vozača za upravljanje vozilom određene kategorije
 6. Kandidat je obvezan prisustvovati nastavi.