B kategorija - motorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

Kome je namijenjena ova kategorija: Osobama za sudjelovanje u prometu osobnim automobilom te lakim teretnim vozilima (kombijima) do 3,5 tone najveće dopuštene mase ili kombi vozilima za prijevoz osoba za najviše osam putnika.

Uvjeti za upis u autoškolu: Navršenih 17 godina i 6 mjeseci.

Prednost ove kategorije: B kategorijom osoba smije upravljati i vozilima sljedećih kategorija:

  • F (traktori sa ili bez prikolice)
  • G (radni strojevi)
  • AM (mopedi i motokultivatori)

S B kategorijom možete vući i laku prikolicu do 750 kg najveće dopuštene mase.