A2 kategorija - motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više.

Kome je namijenjena ova kategorija: osobama s navršenih 18 godina koje žele samostalno upravljati motociklima do 35 kW-a odnosno motociklima koji u pravilu imaju do 600 ccm3 te su vrlo lagani i upravljivi u gradskoj gužvi ali i na bržim prometnicama izvan naselja. U A2 kategoriju ubrajaju se gotovo svi maxi skuteri do 500 ccm3.

Uvjeti za upis u autoškolu: Navršenih 17 godina i 6 mjeseci.

Prednost ove kategorije: Osobe koje imaju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine i 20 godina starosti mogu polagati A kategoriju te dobiti vozačku A kategorije sa 20 godina.