Kategorija

Posjeduje kategoriju

Prometni propisi

Upravljanje vozilom

Ukupno

A1

-

30

20

4010,00 kn

A1

B,C,D

0

7

1162,00 kn

A1

AM

0

10

1660,00 kn

A1

bez poluge mjenjača

0

5

830,00 kn

A2

-

30

20

4150,00 kn

A2

B,C,D

0

15

2595,00 kn

A2

A1, AM

0

10

1730,00 kn

A2

bez poluge mjenjača

0

5

865,00 kn

A
(preko 500ccm)

-

30

25

5015,00 kn

A

A2,B,C,D

0

15

2595,00 kn

A

A1,AM

0

10

1730,00 kn

A

bez poluge mjenjača

0

5

865,00 kn

B

-

30

35

5730,00 kn

B

A1,A2,A, AM

4

30

4412,00 kn

B

B automatski mjenjač

0

10

1440,00 kn

AM

-

30

15

3075,00 kn

AM F,G 4 10 1682,00 kn

Cjenik pojedinih satova:

UPRAVLJANJE VOZILOM (UV)

PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA (PPSP)

KATEGORIJE

NASTAVNI/ISPITNI SAT

NASTAVNI SAT

A1

166,00 kn

23,00 kn

A2

173,00 kn

23,00 kn

A

173,00 kn

23,00 kn

B

144,00 kn

23,00 kn

AM

159,00 kn

23,00 kn

Cijene pojedinih ispita (HAK):

prometni propisi i sigurnosna pravila

147,50 kn

pružanje prve pomoći

118,75 kn

upravljanje motornim vozilom B kategorije

236,25 kn

upravljanje motornim vozilom AM, A1, A2, A kategorije

205,00 kn

NAPOMENA:

 - Sve navedene cijene odnose se na propisani fond sati temeljem Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače NN160/2013 i uključuju PDV.
 

- Autoškola Autoklub Jastrebarsko ne odgovara za eventualne pogreške prilikom unosa cijena na web stranice. Za najtočnije informacije molimo Vas da nas kontaktirate telefonom na broj 01/6281 086.

Način plaćanja:

Način plaćanja

Broj rata

Uplatnicama (Gotovinom)

1-4

MAESTRO, MASTER CARD, VISA (Privredna banka)

1-12

AMEX (bez kamata)

1-6

Diners (bez kamata)

1-12